MR

Wie zijn we

De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen, leerkrachten en ouders van de Prinses Marijkeschool. Dit doen wij door (voorgenomen) beleid te toetsen aan de hand van wet- en regelgeving kijkend door de bril van kinderen, personeel en ouders. Hierin proberen wij onze rol als een proactief samenwerkend orgaan met een positief- kritische houding in te vullen, werkend vanuit vertrouwen.

De MR bestaat uit drie oudervertegenwoordigers en drie personeelsleden.

Op de foto
Boven, v.l.n.r: Suzanne van Keulen, Patrick Nauw (voorzitter), Martijn Meijer
Onder, v.l.n.r: Dianne Velding, Inge Hagen, Henriëtte Gerritsen-Mulkes

Hoe we werken

De MR komt jaarlijks minimaal vijf keer bijeen, of zoveel vaker als nodig. De vergaderingen zijn openbaar, dus ouders zijn welkom om eens een vergadering bij te wonen. We werken aan de hand van een Activiteitenplan dat jaarlijks wordt vastgesteld. In dit plan staat beschreven wanneer we welke thema’s en onderwerpen willen bespreken.

Twee weken voor de vergadering overlegt de voorzitter van de MR met de schooldirecteur over de exacte agenda en worden de stukken waarop de directie advies of instemming vraagt met de MR gedeeld. De directeur schuift elke vergadering aan om toelichting te geven op de stukken en de laatste ontwikkelingen op school. Op deze manier kan de MR haar pro-actieve rol invullen.

Doelen voor 2023

Voor 2023 heeft de MR drie zaken benoemd waar het extra aandacht aan wil schenken. Dit is naast het advies op of instemming met de reguliere beleidszaken die in het Activiteitenplan beschreven staan.

1. Pro-actieve rol van de MR versterken. Hiertoe heeft de voltallige MR de Basistraining MR bij de CNV Academy gevolgd. Op deze basis is ons Activiteitenplan aangescherpt.

2. Betere communicatie met ouders. Naast de reguliere updates via de Schoolweetjes, delen we hier ook ons Activiteitenplan zodat ouders weten wat er binnen de MR besproken wordt. 

3. Verbouwing Marijkeschool 2e helft 2023. Zoals aan het begin van het schooljaar aangekondigd, staat er een interne verbouwing op de rol. Deze heeft ten doel om de school aan te passen aan de eisen van deze tijd én om het groeiende leerlingenaantal goed te kunnen huisvesten. Wij kijken van nabij mee, met name ook rondom de communicatie hierover richting ouders.

Het activiteitenplan van de MR is te vinden door op deze link te klikken.

Cookie instellingen