Privacy en leerlinggegevens

Persoonsgegevens zijn de persoonlijke gegevens van leerlingen die wij binnen onze organisatie nodig hebben om ons werk uit te voeren. In het privacyreglement van het bestuur is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.


Klik voor meer informatie op deze link .
Cookie instellingen