Groep 1-2 B

Welkom in de groep van juf Jorien en juf Mignon.


Dit is de groepspagina van groep 1-2 B.  De informatie die je hier leest is onze algemene informatie over onze groep. Via de app Parro houden we onze ouders en verzorgers op de hoogte van het laatste nieuws. Geregeld plaatsen we op foto’s, weetjes en andere informatie over de groep.

In groep 1-2 B werken we met de kleutermethode Onderbouwd. Deze methode bestaat uit 3 ontwikkelingslijnen: taal, rekenen en motoriek. Een leerdoel wordt door middel van kringactiviteiten aan het begin van de week geïntroduceerd en gaandeweg de week gaan kinderen hiermee aan het werk/spelen tijdens de speelwerklessen.
De kinderen hoeven niet alle vaardigheden in één keer te beheersen. Soms zijn kinderen nog niet toe aan een bepaald doel, of is het doel nog te hoog gegrepen. In volgende thema’s worden doelen herhaald waardoor kinderen opnieuw met het materiaal kunnen spelen.

In groep 2 worden leerlingen voorbereid op het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. Hierdoor zal in groep 2 meer aandacht zijn voor het aanbieden van letters/klanken, voorbereidend lezen activiteiten, cijfers en getalbegrip. 

Hiervoor worden ook weer de handpoppen uit Onderbouwd gebruikt, voor taal zijn dit:
– Wim de Woordspin (woordenschat)
– Arie de Letterkanarie (letterkennis) 
– Mollie de Mol (klankgroepen)
– Hak en Plak aap (hakken en plakken)
– Ed met de rijmpet (rijmen)
– Kletskous (communicatie)
– Tante Truus (visuele en auditieve discriminatie)
 
Figuren in de ontwikkelingslijn rekenen zijn:
– Fred de Bever (ruimtelijke begrippen)
– Mien de Meetmuis (meten en wegen)
– Sjoerd de Cijferwoerd (getalkennis en getalbegrip) 
– Hennie de Hen (tellen en splitsen)
– Klok (tijd) 
– De koning (geld)
– Tante Truus (sorteren en seriëren)

                                                                              

Het ontwikkelen van de grove en fijne motoriek komt ook aan bod tijdens de lessen (te denken valt aan; pengreep, knippen, kleuren, vouwen, prikken, vlechten, kleien, gymmen, etc.).

We vinden het belangrijk dat kinderen zich op alle gebieden (welzijn, sociaal-emotioneel, motoriek en cognitief) goed ontwikkelen. Dit bespreken wij dan ook met u tijdens de oudergesprekken.
Cookie instellingen