Gouden Handengroep

Wat is de GH-Groep

De Gouden Handengroep is een initiatief van Stichting ‘Ieder kind telt’ in samenwerking met CSG Reggesteyn, waarbij leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs in de gemeente Hellendoorn door middel van praktische activiteiten met een hoge succesfactor, mogen ervaren dat ze ‘iets’ kunnen. ‘Ik kan iets in plaats van ik kan niets!’

De deelnemende leerlingen komen zo’n 14 middagen per schooljaar naar Reggesteyn (locatie W. de Clercqstraat) om met elkaar praktische en laagdrempelige opdrachten uit te voeren op het gebied van Techniek en Zorg en Welzijn.

Het komende schooljaar mogen we voor het 6e jaar op rij een grote groep leerlingen verwelkomen bij de GH-groep.
 

Voor wie is de GH-groep?

Er zijn leerlingen in het basisonderwijs die, mede door het huidige schoolsysteem niet vaak succeservaringen opdoen. Terwijl deze leerlingen zeker specifieke kwaliteiten en talenten bezitten, ervaren deze leerlingen vaak dat ze tot weinig in staat zijn. Ze hebben over het algemeen moeite met de theoretische vakken rekenen, taal en lezen en zijn wat praktischer ingesteld. Meestal doen ze in de schoolse situatie toch erg hun best, maar ervaren bij voortduring dat ze ‘onderaan de ladder’ scoren. Deze leerlingen zijn minder geboeid door theorie en structuurkennis (ontleden bijvoorbeeld), maar zijn getalenteerd op het gebied van ‘doen’. “Niet het hoofd, maar de handen” zou je kunnen zeggen.

Het zelfbeeld van deze leerlingen is veelal laag, wat in de klas soms kan leiden tot compenserend (storend) gedrag of teruggetrokken gedrag.

Om in de leerbehoefte van deze leerlingen te voldoen, is het goed dat, naast de inzet en middelen die het basisonderwijs inzet, via een samenwerkingsverband met het Voortgezet Onderwijs ‘doe-activiteiten’ te organiseren. Deze activiteiten moet gericht zijn op het behalen van succeservaringen, waardoor (dat is onze visie) leren voor deze leerlingen weer leuk wordt. Dat heeft zijn effect op het normale werk in de basisschool en bereidt de leerlingen voor op een betere overstap naar het VO.
 

Het doel van de GH-groep

Het doel van de Gouden Handen groep is om de leerlingen d.m.v. praktische werkvormen met een hoge succesfactor op het gebied van Techniek en/ of Zorg & Welzijn te helpen bij onder andere:

- het verbeteren van de sociale vaardigheden
- behoud van interesse in school en leeractiviteiten
- het gericht werken aan leerstrategieën
- het leren, werken met de handen aan praktische opdrachten en het studeren
- contact maken met kinderen met gelijke talenten
- rekening houden met de belangstelling van het kind
- de stap naar het VO voor deze leerlingen te verkleinen
 

De aanmelding voor de GH-groep


De basisschool meldt, in overleg met de ouders van het kind, de leerling aan voor de GH-groep. Dit gebeurt middels een aanmeldingsformulier. De leerlingen worden geplaatst op basis van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier, waarbij leerlingen uit groep 8 bij plaatsing de eerste voorkeur krijgen. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen is er een maximum van 20 leerlingen per groep.
Cookie instellingen