OR

Wat doen we?

We doen eigenlijk te veel om op te noemen. Maar om toch een beeld te geven zullen we enkele activiteiten opnoemen:
*    het organiseren van het Sinterklaasfeest en alles wat daar bij hoort
*    Het helpen bij kerstvieringen en de paasmaaltijd
*    organiseren van ouderavonden (beurtelings met de MR)
*    helpen bij het schoolkamp 
*    het schenken van koffie en limonade bij verschillende activiteiten
*    zaken bespreken die de ouders bij ons aangeven

Wie zijn we?

Een leuke enthousiaste groep ouders en twee leerkrachten, te weten: Jeffrey Lingmont, Roy Vlietstra, Edward Post, Wouter Minkjan, Selma Hallink, Maaike Broeze, Joyce Kogelman, Peter Kroese en Cathelijne Tuinte. 

De leerkrachten die de vergaderingen bijwonen wisselen.
                                                   
Contact met de OR? Spreek ons gerust aan of stuur een mail naar: ormarijke@gmail.com 

Om bovenstaande te kunnen realiseren komen we ongeveer 7 keer bij elkaar om te vergaderen. Deze vergaderingen zijn openbaar en we zouden het prettig vinden wanneer ouders spontaan onze vergaderingen bezoeken. De data en tijden staan vermeld in de schoolinfo en in de schoolkalender. Bovendien zijn bij eventuele vragen OR-leden bereid om u te woord te staan. De namen en telefoonnummers staan eveneens vermeld in de schoolkalender.

Waarom is het leuk om deel uit te maken van de OR?

Door de betrokkenheid weet je wat er leeft en gebeurt op school. 
Een goed werkende OR zorgt mede voor saamhorigheid tussen kinderen, leerkrachten, ouders en directie. Dit komt natuurlijk ten goede aan de kinderen. Het is fijn om daar aan mee te mogen werken.
Cookie instellingen