Groep 3-4

Welkom in combinatiegroep 3-4


Groep 3-4 heet u welkom op onze groepspagina.

Hieronder leest u algemene informatie over combinatiegroep 3-4. Via de app ‘Parro’ zijn alle ouders van deze groep uitgenodigd om onze klas te volgen. Via deze app worden de ouders op de hoogte gehouden van de dingen die we doen, zien ze foto's van activiteiten en geeft de juf informatie door.
 

Groep 3


Inloop Om de dag rustig te beginnen, starten we dagelijks met de inloop. Zodra de leerlingen binnenkomen zoeken ze hun plekje op en gaan beginnen met betreffende activiteit dat klaar ligt. De onderdelen wisselen per dag en week.
 

Taal-leesmethode “Lijn 3”


De leerlingen gaan met (Ben bus) Lijn 3, een jaar lang samen op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus brengt de leerlingen langs 12 haltes (12 thema’s). Bij iedere halte maken de leerlingen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen. Tot en met thema 6 volgen we de spellingsmethode van Lijn 3, vanaf thema 7 volgen we de spellingsmethode van de methode “Staal”.
 

Schrijven


Bij Lijn 3 hoort de schrijfmethode Klinkers. Hierdoor leren de leerlingen de nieuwe letters meteen schrijven. De focus in groep 3 ligt bij de methode ‘Klinkers’ op het hebben van een goede pengreep en schrijfhouding. Dit is de basis om netjes te leren schrijven. De leerlingen leren dit jaar het schrijven van de kleine letters, cijfers, rekentekens, verbindingen, leestekens en korte woordjes.
 

Rekenen


We rekenen met de methode 'Wereld in Getallen'. We starten in groep 3 met het tellen tot 20. Het splitsen van de getallen tot 10 zorgt ervoor dat de leerlingen de sommen t/m 10 kunnen maken. We gaan de getalrij verder verkennen en ook sommen tot 20 maken. Iedere week hebben we een projectles waar we rekenonderdelen zoals rekenen met geld, meten en nog veel meer aanbieden. Uiteindelijk kunnen we sommen maken t/m 20 en tellen tot 100.
 

Inzet van de computers


Zowel bij taal-lezen als rekenen wordt voor extra oefening het Chromebook ingezet. Naast deze vakken krijgen de kinderen Godsdienst, sociale vaardigheden, gym, Swim2Play, Engels, wereldoriëntatie, verkeer, tekenen en handvaardigheid.
 

Groep 4


Verder bouwen


In groep 3 werd de basis gelegd voor lezen, schrijven, taal en rekenen. In groep 4 bouwen we die basis verder uit. Tempo en hoeveelheid lesstof wordt behoorlijk vergroot. Dit is in de eerste weken soms wel even wennen voor de leerlingen.
 

Rekenen


We rekenen met de methode 'Wereld in Getallen'. We herhalen in groep 4 het tellen tot 20. Het splitsen van de getallen tot 10 zorgt ervoor dat de leerlingen de sommen t/m 10 kunnen maken. We gaan de getalrij verder verkennen en ook sommen tot 20, 50 en 100 maken. Iedere week hebben we een projectles waar we rekenonderdelen zoals rekenen met geld, meten en nog veel meer aanbieden. Na de herfstvakantie starten we met het aanleren van de tafels 1 tot en met 10.
 

Meer vakken


In groep 4 besteden we naast het rekenen (Wereld in Getallen), taal (Staal), lezen (Karakter), ook aandacht aan Wereldoriëntatie (Blink), muziek (123Zing), tekenen, handvaardigheid, techniek en natuurlijk bewegingsonderwijs.

Ook wordt regelmatig gebruik gemaakt van een Chromebook, om de vakken rekenen, taal, spelling en Karakter verder in te oefenen.

We hopen dat u zo goed weet hoe het gaat in groep 3-4. Bedankt voor uw bezoek en wie weet tot ziens!
Cookie instellingen