Het team

Het team van de Prinses Marijkeschool bestaat uit betrokken en bekwame leerkrachten. We zijn als team gezamenlijk verantwoordelijk voor ons onderwijs. Dit schooljaar biedt onze school ook 2 LIOstudenten (Leraar in Opleiding) een leerplek om hun afstudeerstage te starten en af te ronden. Tevens beschikken we het komende schooljaar over 4 onderwijs assistenten die ondersteuning kunnen bieden aan de diverse leerlingen zowel in en ook buiten de groep. 

  

Cookie instellingen