Groep 6

Hieronder vindt u algemene informatie over onze groep 6.

 
Dit schooljaar werkt juf Charlotte in groep 6. Zij staat elke dag voor de groep.

Via de app ‘Parro’ houden we onze ouders en verzorgers op de hoogte van het laatste nieuws in onze klas. We hebben daarvoor gekozen om onze ouders/ verzorgers snel van informatie te kunnen voorzien. 

 

Basisvakken:

In groep 6 besteden we aandacht aan de basisvakken: Rekenen, Taal, Taalverzorging en Lezen (Voortgezet techisch lezen en begrijpend lezen).
We ontdekken in groep 6 onder andere hoe grote getallen zijn opgebouwd en wat breuken zijn en hoe je hiermee kan rekenen.
Tevens maken we kennis met de regels van (werkwoord)spelling en het ontleden van zinnen. 
Daarnaast besteden we aandacht aan Engels, Studievaardigheden, Wereldoriëntatie, Muziek, Beeldende vorming, Techniek en Bewegingsonderwijs.

 

Wereldoriëntatie

Met de methode Blink Wereld geïntegreerd gaan we samen met de leerlingen op ontdekkingsreis. Aan de hand van verschillende thema’s als ‘Wereldse kinderen’, ‘Bijzondere bewoners’, ‘Dit wil ik zeggen!’, ‘Klimaatkenners’ en ‘de Groene Fabriek’ ontwikkelen de leerlingen een eigen onderzoeksvraag, die de leerlingen zelf uitwerken en presenteren aan het eind van ieder thema.

 

Wetenschap en Techniek

In onze LEGO Education Studio maken de leerlingen kennis met Wetenschap en Techniek. We leren de kinderen onder andere programmeren met behulp van LEGO robots (WeDo 2.0, EV3 Mindstorms). Hiervoor gebruiken we de software van LEGO EV3 Mindstorms en ook Scratch. Door middel van uitdagende opdrachten schrijven de leerlingen verschillende programma’s voor de robot.

 

 

Cookie instellingen