Groep 0-1

Welkom in de groep van juf Henriëtte en juf Karen.

 

Dit is de groepspagina van groep 0-1. De informatie die je hier leest is onze algemene informatie over onze groep. Via de app Parro houden we onze ouders en verzorgers op de hoogte van het laatste nieuws. Geregeld plaatsen we foto’s, weetjes en andere informatie over de groep. 

In groep 1 werken we met de kleutermethode Onderbouwd. Deze methode bestaat uit 3 ontwikkelingslijnen: taal, rekenen en motoriek. Per drie weken wordt er gewerkt vanuit een thema en daarin staat elke week een leerdoel centraal. Dit doel correspondeert met een ontwikkelingslijn. Een leerdoel wordt door middel van kringactiviteiten aan het begin van de week geïntroduceerd en gaandeweg de week gaan kinderen hiermee aan het werk/spelen tijdens de speelwerklessen. De kinderen hoeven niet alle vaardigheden in één keer te beheersen. Soms zijn kinderen nog niet toe aan een bepaald doel, of is het doel nog te hoog gegrepen. In volgende thema’s worden doelen herhaald waardoor kinderen opnieuw met het materiaal kunnen spelen.

In Onderbouwd staan een aantal figuren centraal die de leerdoelen visueel ondersteunen en introduceren, deze figuren werken als herkenning voor de kinderen. Voor taal zijn dit:
- Wim de Woordspin (woordenschat)
- Arie de Letterkanarie (letterkennis) 
- Mollie de Mol (klankgroepen)
- Hak en Plak aap (auditieve analyse en synthese)
- Ed met de rijmpet (rijmen)
- Kletskous (communicatie)
- Tante Truus (visuele en auditieve discriminatie)
 
Figuren in de ontwikkelingslijn rekenen zijn:
- Fred de Bever (ruimtelijke begrippen)
- Mien de Meetmuis (meten en wegen)
- Sjoerd de Cijferwoerd (getalkennis en getalbegrip) 
- Hennie de Hen (splitsen)
- Klok (tijd) 
- De koning (geld)
- Tante Truus (sorteren en seriëren)Bij motoriek werken we aan het ontwikkelen van de grove en fijne motoriek (te denken valt aan; pengreep, knippen, kleuren, vouwen, prikken, vlechten, kleien, gymmen, etc.).

Tot slot vinden we het belangrijk dat kinderen zich op alle gebieden (welzijn, sociaal-emotioneel, motoriek en cognitief) goed ontwikkelen. Dit bespreken wij dan ook met u tijdens de oudergesprekken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat jonge kleuters die net op school zijn ruim de tijd krijgen om schoolse structuren eigen te maken. Op deze manier wordt de school en de klas een veilige plek waarin kinderen goed tot leren kunnen komen!
Cookie instellingen