Groep 4

Welkom in groep 4

De informatie die je hier leest is onze algemene informatie over de groep. Via de app Parro houden we onze ouders en verzorgers op de hoogte van het laatste nieuws uit de groep. We hebben daarvoor gekozen om onze ouders/verzorgers snel van informatie te kunnen voorzien. Van maandag tot en met vrijdag staat juf Dianne voor de groep.

Dit jaar werken we met twee leerkrachten in groep 4.
Daarnaast zullen we ook allebei een deel van de co-teaching oppakken.
Bij co-teaching werken twee leerkrachten in één klaslokaal als gelijkwaardige partners samen, om de leerlingen optimaal de kunnen ondersteunen. 

 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Juf Dianne 

Groep 4 

Groep 4 

Groep 4 

(om en om) 

Co-teacher groep 3/4 

Co-teacher groep 3/4 

Juf Annelies 

Groep 1/2a (ochtend) 

Co-teacher groep 3/4 (middag) 

Co-teacher groep 3/4 

Groep 4 (om en om) 

Groep 4 

Groep 4 

 


Verder bouwen

In groep 3 werd de basis gelegd voor lezen, schrijven, taal en rekenen. In groep 4 bouwen we die basis verder uit. Tempo en hoeveelheid lesstof wordt behoorlijk vergroot. Dit is in de eerste weken soms wel even wennen voor de leerlingen.
 

Rekenen

We rekenen met de methode 'Wereld in Getallen'. We herhalen in groep 4 het tellen tot 20. Het splitsen van de getallen tot 10 zorgt ervoor dat de kinderen de sommen t/m 10 kunnen maken. We gaan de getalrij verder verkennen en ook sommen tot 20, 50 en 100 maken. Iedere week hebben we een projectles waar we rekenonderdelen zoals rekenen met geld, meten en nog veel meer aanbieden. Na de herfstvakantie starten we met het aanleren van de tafels 1 tot en met 10.
 

Meer vakken

In groep 4 besteden we naast het rekenen (Wereld in Getallen), taal (Staal), lezen (Karakter), ook aandacht aan Wereldoriëntatie (Blink), muziek (123Zing), tekenen, handvaardigheid, techniek en natuurlijk bewegingsonderwijs.

Het wordt een mooi jaar, want we hebben veel plezier in groep 4!
Cookie instellingen