Milieu

Ambassadeurs van de DUURZAAMHEID
Jarenlang hebben we op onze school papier ingezameld. 7 keer per jaar stond de container 3 dagen bij onze school en brachten ouders en anderen trouw hun oud papier naar de  Marijkeschool. Inmiddels zamelt de gemeente zelf het oud papier in en heeft zij de inzamelaars gevraagd de rol van Ambassadeur van de Duurzaamheid op zich te nemen. Dat doen wij graag omdat ook onze jeugd de toekomst heeft en recht op een duurzame wereld. Bovendien staat in ons  schoolondernemersplan dat wij een Groene School en een School in het Groen willen zijn. Hier past onze rol van ambassadeur prima in. 

Hoe willen we als “Ambassadeurs van de Duurzaamheid” functioneren?

Wij leerkrachten willen onze leerlingen tot voorbeeld zijn. Maar dat betekent tegelijk dat wij hen ook tot voorbeeld willen stellen. Zij zullen in de thuissituatie hun ouders kunnen wijzen hoe we op school de afvalstromen scheiden.

Niet alleen in onze jaarlijkse schoolkalender lezen de ouders over onze inzet als  “Ambassadeurs van de Duurzaamheid”. Ook zullen we met regelmaat in onze nieuwsbrief “De Schoolweetjes” aandacht vragen voor het milieu.
In onze lessen zullen we ook de leerlingen wijzen op het belang van schoon milieu. 
Met name de lessen natuur lenen zich hiertoe uitstekend.  Verder zullen we projectmatig aandacht besteden aan ons “Ambassadeurschap”.


Wat we wel doen en blijven doen:

We gaan op school als leerkrachten  de leerlingen leren afvalstoffen te scheiden.  Door dit consequent  te doen en voor te leven verwachten we op deze manier ook de uitstraling te hebben naar de thuissituatie. Dat wat de juf en meester op school zegt is voor de kinderen en met name uit de onderbouw wet geworden. Deze waarheid wordt thuis “nageleefd”. De school vervult daarin een voorbeeldrol.


Cartridges en toners.

Gebruikte cartridges die u weg wilt gooien leveren jaarlijks voor de school een leuk bedrag op. In de hal van de school staat een grote groene doos  waarin u de  exemplaren makkelijk  kunt achterlaten.  Het personeel is graag bereid u hierbij te helpen.


Batterijen.


Batterijen, niet zwaarder dan een kilo dus ook geen accu's, kunnen we ook inzamelen. Voor elke 10 kilo batterijen krijgen we een spaarpunt. Voor de spaarpunten kunnen we spel- en leermaterialen uitzoeken. 
Cookie instellingen