Groep 3

Welkom in groep 3

Leuk dat u onze klas komt bekijken! Deze gezellige groep 3 heet u welkom op onze groepspagina. De informatie die u hier leest is algemene informatie over onze groep. Via de app Parro zijn alle ouders van deze groep uitgenodigd om onze klas te volgen. Via die app worden de ouders op de hoogte gehouden van de dingen die we doen, zien ze foto's van activiteiten en geven de juffen informatie door.
 

Een spannend jaar

Groep 3 een spannend jaar waarin de leerlingen gaan leren lezen, schrijven en rekenen. Ook gaan ze gymmen in de grote gymzaal en hebben ze een echte pauze op het grote plein. Best wel een hele verandering.
 

Inloop

Om de dag rustig te beginnen, starten we dagelijks met de inloop. Zodra de leerlingen binnenkomen zoeken ze hun plekje op en gaan beginnen met betreffende activiteit dat klaar ligt. De onderdelen wisselen per dag en week.

De hoofdvakken in groep 3 zijn taal - lezen, spelling, schrijven en rekenen.


Taal-leesmethode “Lijn 3”:

De leerlingen gaan met (Ben bus) lijn 3, een jaar lang samen op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus brengt de kinderen langs 12 haltes (12 thema’s). Bij iedere halte maken de leerlingen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen. Tot en met thema 6 volgen we de spelling van Lijn 3, vanaf thema 7 volgen we de spellingsmethode “Staal”.
 

Schrijven:

Bij Lijn 3 hoort de schrijfmethode Klinkers. Hierdoor leren de leerlingen de nieuwe letters meteen schrijven.

De focus in groep 3 ligt bij de methode klinkers op het hebben van een goede pengreep en schrijfhouding. Dit is de basis om netjes te leren schrijven. De leerlingen leren dit jaar het schrijven van de kleine letters, cijfers, rekentekens, verbindingen, leestekens en korte woordjes.
 

Rekenen:

We rekenen met de methode 'Wereld in Getallen'. We starten in groep 3 met het tellen tot 20. Het splitsen van de getallen tot 10 zorgt ervoor dat de leerlingen de sommen t/m 10 kunnen maken. We gaan de getalrij verder verkennen en ook sommen tot 20 maken. Iedere week hebben we een projectles waar we rekenonderdelen zoals rekenen met geld, meten en nog veel meer aanbieden. Uiteindelijk kunnen we sommen maken t/m 20 en tellen tot 100.
 

Inzet van de computers

Zowel bij taal-lezen als rekenen wordt voor extra oefening de computer ingezet.

Naast deze vakken krijgen de kinderen Godsdienst, sociale vaardigheden, gym, swim2play, Engels, wereldoriëntatie, verkeer, tekenen, handvaardigheid,

Op maandag, dinsdag en woensdag vindt u juf Margreet voor de klas. Op donderdag en vrijdag is juf Monique er. 

We hopen dat u zo goed weet hoe het gaat in groep 3. Bedankt voor uw bezoek en wie weet tot ziens!
Cookie instellingen